Wednesday, January 28, 2009

Panduan Mengurus Perpustakaan.

Mengurus Perpustakaan

Panduan bagi menguruskan perpustakaan dengan berkesan, ianya merangkumi perkara-perkara asas yang perlu diketahui setiap pustakawan dan sesiapa sahaja yang diberikan tugas bagi menguruskan sebuah perpustakaan.

Perpustakaan adalah pusat maklumat dan ilmu pengetahuan yang penting. Ia wujud sekian lama, malah perpustakaan adalah organisasi lama yang mempunyai tradisi menyimpan dan mengurus pelbagai bahan maklumat. Perpustakaan wujud semasa berkembangnya kebudayaan Sumeria, Babylon dan Assyria yang terletak di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates sekitar tahun 3000 hingga 650 SM.Sejarah perpustakaan membuktikan kepada kita kepentingannya sebagai pusat penyimpanan tamadun ilmu. Perpustakaan mencerminkan keadaan sosio ekonomi dan taraf pendidikan negara dan masyarakat di mana ia berada. Negara dan masyarakat yang bertamadun dan memiliki budaya ilmu menghargai ilmu pengetahuan dan ini diterjemahkan kepada pembangunan perpustakaan yang menyimpan bahan-bahan ilmu itu.

Kebudayaan-kebudayaan lampau yang besar seperti Greek, Mesir dan Islam memberikan penekanan kepada pembangunan ilmu dan perpustakaan. Pada waktu itu, pustakawan yang diberi tanggungjawab menguruskan perpustakaan seringkali terdiri daripada individu yang terpelajar dan adalah cendekiawan pada zamannya. Pada hari ini, perpustakaan juga sering dikenali dengan nama pusat sumber. Ada juga yang dikenali sebagai pusat maklumat. Perpustakaan ataupun pusat sumber pada hari ini berhadapan dengan pelbagai format bahan maklumat yang begitu banyak dihasilkan. Oleh itu, para pustakawan menghadapi cabaran yang hebat bagi mengendalikan perpustakaan dengan baik. Pada waktu yang sama, perpustakaan perlu mampu bersaing dengan pembekal-pembekal maklumat yang lain. Pengetahuan dan kemahiran perlu dikemas kini secara berterusan supaya setiap tugas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Beberapa cara dan kaedah yang diberikan dan diguna pakai diharap dapat memberi panduan bagi menguruskan perpustakaan dengan berkesan. Ia merangkumi perkara-perkara asas yang perlu diketahui setiap pustakawan dan sesiapa sahaja yang diberikan tugas bagi menguruskan sebuah perpustakaan. Kandungan utama adalah seperti berikut:

  • Sejarah Perpustakaan
  • Jenis dan Fungsi Perpustakaan
  • Pembangunan Koleksi Perpustakaan
  • Pengurusan Koleksi Perpustakaan
  • Pengkatalogan dan Pengelasan Koleksi
  • Perkhidmatan Pelanggan
  • Pemasaran Perpustakaan
  • Penggunaan Teknologi Maklumat di Perpustakaan
  • Pengurusan Kakitangan, Kewangan dan Susunan serta Suasana Perpustakaan

Sumber: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

Royifazulmaldy Zakaria (Roy)

Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...