Monday, April 27, 2009

Lawatan Panel Penilai Majlis Akreditasi Kejuruteraan Malaysia-EAC (Program Kejuruteraan Mekanikal dan Program Kejuruteraan Rekabentuk Produk)


27 - 28 April 2009, Perpustakaan UniMAP menerima lawatan dari Panel Penilai Majlis Akreditasi Kejuruteraan Malaysia-EAC bagi Program Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan Rekabentuk Produk. Kesemua panel lawatan terdiri daripada dua orang pegawai telah disampaikan taklimat berkenaan perkembangan Perpustakaan oleh Pustakawan Kanan, Puan Mazmin Mat Akhir dan beberapa orang Pustakawan. Mengakhiri program, panel penilai telah dibawa untuk melihat secara rambang struktur keadaan dan mutu perkhidmatan yang disediakan oleh Perpustakaan UniMAP.
Royifazulmaldy Bin Zakaria (Roy)
Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

Friday, April 10, 2009

"Jom Study" @ Perpustakaan UniMAP


9 April 2009 - Perpustakaan UniMAP dipilih sebagi lokasi Majlis Pelancaran Kempen "Jom Study" bersesuaian dengan hasrat agar Perpustakaan menjadi destinasi utama pelajar dalam aktiviti pembelajaran dan penyediaan tugasan ilmiah.

Kempen "Jom Study"

Kempen "Jom Study" merupakan program kerjasama antara Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dan Perpustakaan Universiti Malaysia Perlis. Ia bertujuan untuk meningkatkan motivasi para pelajar untuk berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. Secara asasnya, kempen ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar agar memanfaatkan kemudahan Perpustakaan dalam aktiviti pembelajaran dan persediaan menghadapi peperiksaan.

Ladybird Sebagai Maskot Kempen

Perpustakaan memilih kumbang 'ladybird' sebagai maskot kempen bersesuaian dengan ciri-ciri keceriaan rupa fizikal yang berwarna merah dan hitam. Selain itu, 'ladybird' merupakan jenama bahan bacaan untuk kanak-kanak pada usia (3) sehingga (8) tahun ke atas. Maskot ini berharap dapat mengembalikan perasaan seronok dan kesungguhan membaca pada zaman kanak-kanak yang sepatutnya dilestarikan sebagai satu budaya.

Perasmian majlis bermula pada jam 8.45 malam, diikuti dengan nyayian lagu rasmi UniMAP 'WAWASANKU" dan ucapan aluan oleh Ketua Pustakawan, Puan Hajjah Foyziah Ahmad Nasuruddin dan Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar (MPP). Seterusnya upacara perasmian majlis dan gimik pelancaran oleh Ketua Pustakawan. Perpustakaan mengambil kesempatan untuk menghargai para pengguna yang memanfaatkan koleksi Perpustakaan secara optima. Justeru, Anugerah Peminjam Terbanyak 2008 dan pengunjung bertuah telah disampaikan kepada pemenang oleh Ketua Pustakawan.

Majlis diteruskan dengan penceritaan pengalaman sepanjang menggunakan Perpustakaan oleh seorang pelajar UniMAP dan pengalaman staf dan pengguna sepanjang bertugas di Perpustakaan UniMAP. Mengakhiri majlis dengan nyayian lagu semangat UniMAP dan jamuan kudapan malam di Ruang Diskusi Perpustakaan.

Sekalung penghargaan diucapkan kepada Puan Hajjah Foyziah Ahmad Nasuruddin, Ketua Pustakawan, Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), semua staf Perpustakaan Universiti Malaysia Perlis serta semua individu dan kumpulan yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam merancang dan menjayakan majlis ini.
Royifazulmaldy Bin Zakaria (Roy)
Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

Monday, April 6, 2009

Lawatan Dari Panel Board of Engineers Malaysia (BEM), Lembaga Jurutera Malaysia


6 April 2009 - Perpustakaan menerima lawatan dari wakil panel Board of Engineers Malaysia (BEM) atau dikenali sebagai Lembaga Jurutera Malaysia iaitu Encik Zulkefli Yaacob dan Encik Mohd Hazli. Lembaga Jurutera Malaysia (Lembaga) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Fungsi - fungsi utama Lembaga adalah mendaftar para Jurutera dan syarikat perunding kejuruteraan dan menentukan serta mengawal tata kelakuan serta etika profesion kejuruteraan.

Mereka yang berhasrat bekerja sebagai jurutera atau menjalankan amalan kejuruteraan diwajibkan berdaftar dengan Lembaga. Menurut Seksyen 24A(1), Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Pindaan 2002) "Tiada seorangpun boleh bekerja mana - mana orang, pemilik tunggal, syarikat perkongsian atau syarikat pertubuhan perbadanan untuk menjalankan perkhidmatan kejuruteraan profesional, selain daripada jurutera berdaftar dan Amalan Kejuruteraan Perunding"

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Lembaga di http:http://www.bem.org.my/v3/index.html

Royifazulmaldy Bin Zakaria (Roy)

Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

Friday, April 3, 2009

Fenomena Baru ! Perpustakaan Maya Teknologi Digital

FENOMENA baru! Barangkali itu kata-kata paling tepat apabila revolusi teknologi elektronik melanda dunia yang mana, peralatan dan sistem menjadi semakin canggih.
Tidak terkecuali dunia perbukuan dan perpustakaan menerima impak apabila helai demi helai kertas yang anda pegang kini berubah wajah ke format digital.


Teknologi elektronik menjadikan dunia semakin kecil, semakin moden dan segalanya bergerak pantas yang mendorong kepada penciptaan inovasi baru untuk menyokong kemajuan itu.
Bahan bacaan bertukar kepada format digital termasuk dokumen, buku, majalah dan apa juga lembaran kertas yang dahulunya anda pegang kini berubah kepada format yang lebih mudah.

Pembaca elektronik untuk e-buku diperkenalkan oleh Sony (Kindle) dan Amazon (PRS-500).
Medium pembacaan bertukar daripada bentuk buku atau majalah bercetak kepada peranti elektronik mudah alih tetapi lebih jauh daripada itu, anda akan dapat membayangkan satu gedung buku tidak lagi kelihatan di depan mata.

Pengguna buku atau apa juga dokumen, kertas kerja dan laporan malah manuskrip bersejarah boleh dibaca dengan hanya menekan ‘klik’ pada tetikus, kerana semua boleh diubah wajah kepada bahan bacaan elektronik atau dicapai dalam talian.
Konsep tersebut boleh disebut dengan apa juga terminologi, perpustakaan maya, perpustakaan elektronik atau perpustakaan digital tetapi kefahaman mendalam mengenai ledakan teknologi elektronik dan pendigitalan akan dapat memberi gambaran senario sebenar yang berlaku.
Konsep perpustakaan tersebut dikatakan diperkenalkan pada 1994 dan banyak perpustakaan tersohor telah mengaplikasikannya.

Tidak semua buku perlu digitalkan kerana masih ada ruang untuk medium pembacaan itu dinikmati secara konvensional.

‘‘Saya tidak fikir buku akan lupus meskipun dalam tempoh 100 tahun lagi kerana ia mudah dan fleksibel, mudah dibawa,” kata Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia (UPM), Amir Hussain Md. Ishak.

Bagaimanapun, PSAS antara universiti yang tidak mahu ketinggalan memanfaatkan teknologi tersebut dengan mengaplikasi konsep perpustakaan maya atau digital untuk kemudahan pelajar.
Bukan semua bahan bercetak dalam perpustakaan boleh didigitalkan ke format buku elektronik, kerana setiap buku mempunyai hak cipta tersendiri yang perlu diawasi, mengikut piawaian dunia, hak cipta mana-mana buku tamat selepas 50 tahun ia diterbitkan.

Selain melanggan bahan penerbitan bercetak, pangkalan data e-jurnal dan e-buku juga dilanggan oleh PSAS bagi membolehkan pihaknya memperoleh bahan bacaan digital untuk kegunaan pelanggan perpustakaan tersebut,.
Bahan-bahan tersebut boleh diakses 24 jam sehari, katanya, dilanggan daripada pemiliknya di Amerika Syarikat dan Eropah. Ia diakses daripada pelayan (server) yang berada di sana, melalui pelayan proksi PSAS yang mengawal, memantau dan memberi akses hanya kepada pelajar dan staf UPM sahaja.

“Melalui pelayan proksi pengguna dapat akses pangkalan data yang dilanggan, walaupun mereka berada di luar kampus ataupun luar negara’' katanya.

Antara dari 59 pangkalan data e-jurnal yang dilanggan oleh PSAS adalah Science Direct, EBSCOhost, Blackwell Synergy dan Springer Link
Dengan kemudahan seumpama itu, pihaknya telah membantu pelajar dan pensyarah mengakses lebih daripada 58,000 jurnal bagi menjalankan tugasan dan penyelidikan mereka dengan lebih mudah.
Bahan bacaan yang diperoleh dalam format digital adalah sama kandungannya dengan medium buku atau jurnal bercetak.

'‘Zaman kita belajar dulu, kena pergi ke rak untuk mencari jurnal atau buku berkaitan bidang yang kita kehendaki tetapi kini semua tersedia dalam talian,” ujarnya.

UPM kata beliau, pada masa sama, sedang dalam proses mendigitalkan tesis dan hasil penulisan penyelidik untuk disimpan dalam bentuk elektronik.
Apa yang dilakukan ialah tesis dan kertas penulisan penyelidik yang diserahkan akan diimbas dan disimpan dalam server serta diberi indeks sebagai rekod pengenalan.
Satu lagi pendekatan ialah pelajar menyerahkan tesis mereka dalam fail soft copy dan fail ini ditukarkan ke format PDF untuk dimuat turun ke pelayan.

Menyimpan dan mendigitalkan tesis iaitu dalam elektronik adalah bagi merealisasikan perpustakaan maya yang membolehkan mana-mana penyelidik mengaksesnya untuk membuat rujukan dan perbandingan melalui Internet.
Kaedah tersebut juga dapat mempromosikan nama UPM ke seluruh dunia jika mereka mengakses penulisan pegawai atau tesis tersebut secara online.
Ketika ini, tesis-tesis tersebut belum boleh diakses secara online kerana ada berapa isu yang perlu diatasi dahulu antaranya isu hak cipta dan harta intelek.

“Setengah pensyarah mungkin enggan membenarkan tesis diakses secara teks penuh melalui Internet atas faktor ia satu penemuan terbaru dan belum dipatenkan. Bagi tesis-tesis yang dikenal pasti mempunyai potensi untuk dikomersialkan perpustakaan akan menyekat tesis tersebut daripada diakses” katanya.

Index Tesis-Tesis IPTA

Bagi memudahkan pencarian maklumat mengenai tesis-tesis sarjana dan doktor falsafah yang disimpan di perpustakaan IPTA, satu pangkalan data tesis telah dihasilkan dengan kerjasama antara 20 perpustakaan IPTA dan empat perpustakaan IPT GLC Sehingga kini lebih dari 25,000 tesis yang dihasilkan oleh universiti telah berjaya di indeks. Pangkalan data Malaysian Thesis Online ini boleh di akses melalui portal PERPUN http://portal.perpun.net.my.

Indeks akan dapat membantu para pelajar yang akan menulis tesis, untuk menyemak sama ada bidang penyelidikan yang dibuat sudah ada orang lain yang terdahulu telah membuat penyelidikan yang sama melalui pencarian di satu portal web sahaja.
Malah beliau yang juga Pengerusi Persidangan Perpustaakan Universiti dan Perpustakaan Negara (Perpun), yang menghasilkan portal web tersebut, mengimpikan supaya, teks penuh tesis dapat di up load untuk bacaan satu hari nanti. Ini kerana setakat ini hanya indeks atau abstrak tesis tersebut sahaja yang diletakkan.

‘‘Usaha tersebut kata beliau, untuk menjadi kenyataan, memerlukan isu hak cipta tesis kepunyaan setiap IPTA terlibat perlu diperhalusi serta mendapat kelulusan pihak pengurusan universiti terdahulu,” kata beliau.

Jika impian tersebut tercapai, maka mana-mana pelajar yang ingin merujuk pada tesis-tesis IPTA tidak lagi perlu mengunjungi perpustakaan-perpustakaan universiti secara fizikal, sebaliknya mereka hanya melayari portal tersebut bagi mendapatkan sumber rujukan.

Sumber : Utusan Malaysia Online - Sains & Teknologi - Arkib : 26/03/2009

Royifazulmaldy Zakaria (Roy)
Unit Perkhidmatan Akses (UPA)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...