Wednesday, February 11, 2009

KOLEKSI TESIS

Tesis merupakan laporan bertulis mengenai penyelidikan yang dihasilkan pada peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah oleh kakitangan akademik Universiti serta pelajar Universiti. Sehingga kini Perpustakaan UniMAP mempunyai sebanyak 21 naskah tesis yang dihasilkan oleh pelajar UniMAP dan 17 naskah tesis oleh kakitangan UniMAP yang melanjutkan pengajian di luar UniMAP.

Semua koleksi tesis ini boleh dirujuk di Unit Bersiri dan Dokumen, Tingkat 1 Perpustakaan UniMAP mengikut waktu bekerja iaitu 9.00 pagi – 5.00 petang. Koleksi ini hanya boleh dirujuk di dalam Perpustakaan sahaja. Pengguna adalah dilarang membuat salinan fotokopi atau merakam gambar dan teks menggunakan telefon bimbit berkamera.

Pengguna boleh melakukan pencarian tesis melalui laman web Perpustakaan. Pencarian tesis boleh dilakukan dengan menggunakan nama pengarang dan judul tesis. Selain itu pengguna juga boleh mengetahui senarai tesis dari semua IPTA melalui Portal PERPUN (Malaysian Thesis Online) yang boleh dicapai melalui laman web Perpustakaan UniMAP.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Unit Bersiri dan Dokumen di talian 04-9798268 atau email kepada
bersiri@unimap.edu.my

Norakmal Bt Abd Karim
Unit Bersiri dan Dokumen
Perpustakaan UniMAP

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...