Saturday, December 5, 2015

Hub Digital, Universiti Malaysia Perlis, Kampus UniCiti Alam, Sungai Chuchuh, Mukim Titi Tinggi, Padang Besar Utara, Perlis

Kemudahan Terbaru Di Universiti Malaysia Perlis, Kampus UniCITI Alam, Sungai Chuchuh, Mukim Titi Tinggi, Padang Besar Utara, Perlis.

INOVATIF
- Hub Digital mempamerkan pendekatan inovatif UniMAP dalam menyuntik teknologi maklumat dalam aspek pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan untuk komuniti pelajar TVET,

*Inovatif dalam konteks penjenamaan pusat sumber
*Inovatif dalam konteks penawaran ruang pembelajaran
*Inovatif dalam konteks pendekatan pembelejaran
*Inovatif dalam konteks pembangunan kampus

AKSES BERTERUSAN
-Hub Digital mengutamakan askses kepada bahan rujukan utama kepada pada pelajar
- Akses berterusan kepada hampir 1.7 juta bahan monograf elektronik
- Akses berterusan kepada 15,000 jurnal ilmiah elektronik
- Akses berterusan kepada jutaan teks penuh bahan ilmiah dariapada penerbitan terkemuka di dunia

KOMPREHENSIF
- Hub Digital menyediakan kandungan ilmiah komprehensif menggunakan platform dan fungsi berbeza
- Selain berciri komprehensif, warga TVET UniMAP berpeluang memanfaatkan sumber elektronik secara praktikal

EKOSISTEM KONDUSIF
- Hub Digital merupakan cerminan teras strategik UniMAP ke arah menyediakan ekosistem kondusif untuk mengoptimakan pengalaman kehidupan kampus
- Tarikan baru kepada komuniti Gen Z
- TArikan baru kepada pelajar dan staf antarabangsa
- Tanda Aras baru kepada fasiliti bertaraf dunia
- Daya saing UniMAP sebagai penyedia pengajian tinggi

BERIMPAK
- Hub Digital mempfokuskan kepada fasiliti pacuan teknilodi dalam penawaran akses kepada kandungan ilmiah dan fasiliti
- Pacuan teknologi diterjemahkan dalam bentuk akse kepada bahan digital menggunakan gajet dan perisian terkini
- Pacuan teknologi teserlah melalui peluang meneroka dan penerapan kemahiran teknologi maklumat dalam kalangan warga TVET UniMAP

GLOBAL
- Hub Digital menyediakan akses kepada sumber ilmiah global melalui enjin penemuan WorldCat Discovery. Kini akses kepada WorldCat Discovery bakal dinikmati oleh warga Universiti Awam hasil inisiatif perkongsian sumber yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi
- Akses kepada sumber digital platform Open Access Global
- Akses kepada butiran kandungan bahan daripada 79,000 perpustakaan global
- Akses kepada hasil penyelidikan global

KREATIF
- Hub Digital meningkatkan pengalaman pembelajaran dan kehidupan kampus dengan kreativiti dan kelainan, UniMAP menyediakan persekitaran kondusif untuk menggalakkan kretiviti komuniti TVET
- Kreatif dalam konteks reka bentuk
- Kreatif dalam konteks pengisian fasiliti
- Kreatif dalam konteks persekitaran

SALING BERHUBUNG
- Hub Digital menyediakan kepelbagaian gajet yang berupaya dimanfaatkan dalam pelbagai platform untuk aplikasi ilmiah
- Ia saling berhubung untuk menfanfaatkan akses kepada alatan (tools) meliputi Turnitin, EndNote, Wizfolio, LibChat, Lib Guides dan pelbagai lagi
- Ia saling berhubung untuk menyediakan akses kepada sumber maklumat ilmiah relevan pada masa diperlukan

KOLABORATIF
- Hub Digital meningkatkan pengalaman pembelajaran kolaboratif dalam persekitaran teknologi tinggi
- Kolaboratif ke arah memupuk semangat 'teamwork'
- Kolaboratif ke arah meningkatkan kemahiran insaniah
- Kolaboratif ke arah kecemerlangan akademik
- Kolaboratif ke arah perpaduan dan keharmonian kehidupan kampus

TEROKAI SEKARANG!!
- Terokai Hub Digital anda
- Terokai keunikan Hub Digital
- Terokai sumber ilmiah beharga yang dihubungkan oleh Hub Digital
- Terokai Hub Digital, fasiliti terkini di Kampus UniCITI ALAM

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...