Wednesday, May 13, 2015

Makluman Akses Pra Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian Dibuka Kepada Pelajar Ijazah UniMAP Bagi Semester Pertama Sidang Akademik 2015/2016

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,
 
Y.Bhg Datuk/Dato'/Prof./Tuan/Puan,

Kepada semua Pelajar dan Staf UniMAP

MAKLUMAN  AKSES PRA PENDAFTARAN KURSUS SECARA ATAS TALIAN  DIBUKA KEPADA PELAJAR IJAZAH UNIMAP BAGI SEMESTER PERTAMA SIDANG AKADEMIK 2015/2016

Sukacita merujuk kepada perkara di atas, adalah dimaklumkan akses untuk pra pendaftaran kursus secara atas talian akan dibuka kepada semua pelajar bermula 9 pagi,Rabu, 13 Mei 2015 sehingga 22 Mei 2015 (Jumaat). Dalam tempoh ini pelajar dibenarkan mendaftar sendiri kursus-kursus yang akan diambil pada semester pertama sidang akademik 2015/2016.

Berikut adalah keterangan berkaitan pra pendaftaran:-

a) Akses pra pendaftaran dibuka kepada semua pelajar .
b) Pelajar perlu mendaftar kursus mengikut tempoh yang ditetapkan.
c) Pelajar adalah diminta untuk membuat pra pendaftaran bagi kursus-kursus yang akan diambil semester pertama sidang akademik 2015/2016 termasuk kursus Ko-k.
d) Pelajar digalakkan berjumpa dengan Penasihat Akademik sebelum mendaftar.
e) Pelajar yang GAGAL mendaftar semasa pra-pendaftaran TIDAK dibenarkan mendaftar semasa Pendaftaran Wajib.
f)  Pelajar DIWAJIBKAN untuk mencetak slip pra pendaftaran kursus.
g) Pautan pada sistem pra-pendaftaran kursus adalah seperti berikut: http://coursepreregdeg.unimap.edu.my/

Segala kerjasama dan perhatian semua didahulukan dengan ucapan terima kasih.

Terima Kasih .

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

To All UniMAP Students and Staff

THE ACCESS FOR THE ONLINE COURSE PRE-REGISTRATION OF SEMESTER 1, ACADEMIC SESSION 2015/ 2016 WILL BE OPENED TO ALL UNIMAP UNDERGRADUATES

Please be informed that the access for the online course pre-registration will be opened to ALL UniMAP undergraduates starting from 9 am, on 13 May 2015 (Wednesday) to 22 May 2015 (Friday ). During this period, you are required to register courses which you will be taking for Semester 1, Academic Session 2015/2016.

The following are important information regarding the course pre-registration:-

a)The pre-registration access is opened to ALL students.
b) Students must register the course within the period given.
c) Students are required to pre-register all courses (including co-curriculum courses) which are to be taken next semester(1st Semester 2015/2016).
d) Students are adviced to meet with their Academic Advisors.
e) Students who FAIL to pre-register their courses, will not be able to register during the OFICIAL REGISTRATION.
f) Students are REQUIRED to print the pre-registration slip.
g) The link of the pre-register online system is as follows: - http://coursepreregdeg.unimap.edu.my/

Your attention and cooperation to this matter is very much appreciated.

Thank You.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...