Friday, January 2, 2015

MAKLUMAN AKSES PRA PENDAFTARAN KURSUS SECARA ATAS TALIAN DIBUKA KEPADA PELAJAR IJAZAH UNIMAP SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2014/2015 -

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Y. Bhg. Datuk/Dato'/Prof./Prof. Dr./Prof. Madya Dr./Dr./Prof. Madya/Tuan/Puan,

Kepada semua Pelajar dan Staf UniMAP
MAKLUMAN AKSES PRA PENDAFTARAN KURSUS SECARA ATAS TALIAN DIBUKA KEPADA PELAJAR IJAZAH UNIMAP SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2014/2015

Sukacita merujuk kepada perkara di atas, adalah dimaklumkan akses untuk pra pendaftaran kursus secara atas talian akan dibuka kepada semua pelajar bermula Isnin, Januari 2015 jam 9.00 pagi sehingga 20 Januari 2015 (Selasa). Dalam tempoh ini pelajar dibenarkan mendaftar sendiri kursus-kursus yang akan diambil pada semester kedua sidang akademik 2014/2015. 

Berikut adalah keterangan berkaitan pra pendaftaran:-   

a) Akses pra pendaftaran dibuka kepada semua pelajar (termasuk pelajar aktif, pelajar yang mendapat P1/P2 semester 1 2014/2015 dan pelajar yang berhutang.)
b) Pelajar perlu mendaftar kursus mengikut tempoh yang ditetapkan.
c) Pelajar adalah diminta untuk membuat pra pendaftaran bagi kursus-kursus yang akan diambil semester kedua sidang akademik 2014/2015 termasuk kursus Ko-k.
d) Pelajar digalakkan berjumpa dengan Penasihat Akademik sebelum mendaftar.
e) Pelajar yang GAGAL mendaftar semasa pra-pendaftaran TIDAK dibenarkan mendaftar semasa Pendaftaran Wajib.
f)  Pelajar DIWAJIBKAN untuk mencetak slip pra pendaftaran kursus.  
g) Pautan pada sistem pra-pendaftaran kursus adalah seperti berikut:http ://coursepreregdeg.unimap.edu.my/

Segala kerjasama dan perhatian semua didahulukan dengan ucapan terima kasih.


Terima Kasih.

*****************************************************************

To All UniMAP Students and Staff

THE ACCESS FOR THE ONLINE COURSE PRE-REGISTRATION OF SEMESTER 2, ACADEMIC SESSION 2014/ 2015 WILL BE OPENED TO ALL UNIMAP UNDERGRADUATES


Please be informed that the access for the online course pre-registration will be opened to ALL UniMAP undergraduates starting from 9 am, on 5 January 2015 (Mondayto 20 January 2015 (Tuesday). During this period, you are required to register courses which you will be taking for Semester 2, Academic Session 2014/2015.
The following are important information regarding the course pre-registration:-
a)The pre-registration access is opened to ALL students (including students who are active, students with P1/ P2  status for 1st semester 2014/2015 and students with outstanding fees)

b) Students must register the course within the period given.

c) Students are required to pre-register all courses (including co-curriculum courses) which are to be taken next semester.
d) Students are adviced to meet with their Academic Advisors.
e) Students who FAIL to pre-register their courses, will not be able to register during the OFICIAL REGISTRATION.
f) Students are REQUIRED to print the pre-registration slip.
g)The link of the pre-register online system is as follows: -http://courseprereg.unimap.edu.my/

Your attention and cooperation to this matter is very much appreciated.

Thank You.

Unit Kemasukan dan Rekod Pelajar
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
Tel: 04-9797941/8701/8706 
Fax: 04-979 8703

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...