Thursday, May 5, 2011

e-Resources@Library

Akses e-buku, e-jurnal, tesis dan sebagainya melalui pengkalan data yang dilanggan oleh Perpustakaan UniMAP seperti berikut:

Sebarang pertanyaan sila hubungi kami di talian +604-9798553

Royifazulmaldy Bin Zakaria (Roy) Jawatankuasa Promosi Perkhidmatan, Sumber Dan Perkhidmatan Perpustakaan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...