Tuesday, January 26, 2010

Taklimat MS ISO 9001 : 2008 (Perpustakaan UniMAP)


22 Januari 2009, Perpustakaan UniMAP dengan kerjasama Pusat Pembangunan Korporat Dan Pengurusan Kualiti telah mengambil inisiatif yang tersendiri dalam memperkukuhkan dan memantapkan sistem pengurusan kualiti Perpustakaan khususnya dalam proses pemerolehan piawaian MS ISO 9001:2008. Sehubungan itu, taklimat berkaitan MS ISO 9001:2008 telah diadakan di Dewan Keikhlasan Tingkat 10, Bangunan KWSP dan dihadiri hampir semua staf Perpustakaan UniMAP.

Royifazulmaldy Bin Zakaria (Roy)
Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...