Thursday, November 19, 2009

Perpustakaan UniMAP Menerima Dua Orang Staf Baru

16 November 2009, Selamat Datang! Ungkapan pertama ditujukan kepada mereka berdua. Perpustakaan UniMAP dengan sukacitanya mengalu-alukan dan menerima kedatangan dua orang staf baru dalam memenuhi keluarga Perpustakaan. Mereka yang dimaksudkan ialah En. Hanif Bin Harif dan Puan Shuhada Binti Mohamad Jamal. Mereka berdua akan ditempatkan di dua unit yang berasingan iaitu Unit Perkhidmatan Akses (UPA) dan Unit Repositori Digital Dan Media. Semoga mereka berdua dapat menjalankan tugas dengan baik, berdedikasi dan bertanggungjawab dalam memajukan diri sendiri dan Perpustakaan serta memberikan komitmen yang tinggi dan jitu kepada UniMAP. Selamat mejalankan tugas.

Royifazulmaldy Bin Zakaria (Roy)
Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...