Monday, November 9, 2009

Kunjugan Pemeriksa Luar Dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor Darul Takzim


05 November 2009, Perpustakaan UniMAP telah menerima kunjugan dua orang pemriksa luar dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor Darul Takzim. Deligasi tersebut telah disambut oleh Puan Mazmin Mat Akhir, Pustakawan Kanan dan beberapa orang Pustakawan. Taklimat berkaitan perkembangan, koleksi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Perpustakaan UniMAP telah disampaikan kepada mereka berdua. Mereka juga dibawa melawat ke Ruang Tambahan Baru Perpustakaan UniMAP.
Royifazulmaldy Bin Zakari (Roy)
Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...