Wednesday, July 29, 2009

Lawatan Pemeriksa Luar, Prof. David Charles Barton, University of Leeds.


29 Julai 2009, Perpustakaan UniMAP menerima lawatan pemeriksa luar iaitu Prof. David Charles Barton dari University of Leeds. Kehadiran beliau ke Perpustakaan sebagai salah satu agenda lawatan ke Universiti Malaysia Perlis. Beliau hadir ke UniMAP bertujuan menilai salah satu program pengajian yang ditawarkan iaitu Program Kejuruteraan Mekanikal. Disamping itu, sempena lawatan ke Perpustakaan, beliau telah di sampaikan taklimat berkaitan Sistem Perpustakaan, Sistem Repositori Digital (D'Space) dan OPAC serta pengkalan data yang dilanggan oleh Perpustakaan. Beliau kemudiannya dibawa melawat sekitar Perpustakaan.

Royifazulmaldy Bin Zakaria (Roy)
Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...