Tuesday, April 19, 2016

Pelantikan Semula Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni) Universiti Malaysia Perlis

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Y.Bhg Datuk/Dato'/Prof./Tuan/Puan,

HEBAHAN PELANTIKAN SEMULA SEBAGAI TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa, selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 12(6) Perlembagaan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) YB Menteri Pendidikan Tinggi telah bersetuju untuk melantik semula YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad bin Sakdan sebagai Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UniMAP untuk tempohdua (2) tahun berkuatkuasa mulai 15 April 2016 hingga 14 April 2018.

Seluruh warga UniMAP dengan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad bin Sakdan atas pelantikan tersebut. 

Sekian, terima kasih.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...