Tuesday, February 16, 2016

Hebahan Menjalankan Fungsi Sebagai Naib Canselor Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Y.Bhg Datuk/Dato'/Prof./Tuan/Puan,

HEBAHAN MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI NAIB CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) 
Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa YB Menteri Pendidikan Tinggi telah bersetuju supaya YBhg. Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UniMAP,  menjalankan fungsi sebagai Naib Canselor UniMAP berkuat kuasa mulai 11 Februari 2016 sehingga Naib Canselor UniMAP baharu dilantik.

Sebarang urusan surat menyurat kepada Naib Canselor UniMAP perlu dialamatkan kepada Pejabat Naib Canselor, Tingkat 11, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar Perlis.

Sehubungan dengan itu, tuan/puan adalah dipohon untuk mengambil tindakan yang sewajarnya dalam sebarang urusan yang berkaitan.


Sekian, terima kasih. 


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
'Mencarik Adat, Melarik Hasrat'

Saya yang menurut perintah  


(ZUBER HJ. MOHAMAD)
Pendaftar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...