Monday, May 19, 2014

New Arrivals - Mei 2014


 • Pembangunan lestari teknologi asfalt untuk menjamin kelangsungan industri asfalt negara \c Meor Othman Hamzah.
 • Pengurusan projek dan kelestarian : titik pertemuan \c Omar Osman
 • Corak moire dan keupayaannya memantau keretakan bangunan \c Mani Maran Ratnam.
 • Biodiversiti amfibia di Semenanjung Malaysia \b warisan alamiah yang amat berharga / \c Ibrahim Jaafar
 • Memastikan kelestarian dan peningkatan prestasi alam sekitar : tanggungjawab lokal dan global \c Nik Norulaini Nik Ab Rahman.
 • Inovasi kestabilan, kekuatan dan kelestarian cerun \c Fauziah Ahmad
 • Kepintaran pengkomputeran : ke arah pembangunan sistem pintar yang lestari \c Lee Chee Peng.
 • Pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia : pengalaman dan cabaran masa hadapan \c A. Ghafar Ahmad.
 • Shahrizat:  the voice of the malaysian woman  \c Vasanthi Ramachandran
 • Research in applied mathematics \c editors Abd Rahni Mt Piah, Ahmad Abd Majid, Mohd Tahir Ismail
 • Computer application \c Abd Rashid Mohd Ali, Nasrul Effendy Mat Nasir [and] Chiam Fui Suan.
 • Maka merdekalah negara kita, 31 Ogos 1957, 5 Safar 1377 \c Zakiah Hanum.
 • C++ : plus data structures \c Nell Dale.
 • Garis panduan penarafan bilik air dan tempat wuduk masjid dan surau di Wilayah Persekutuan \c Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan.
 • Technical communication for university students \c Shafiq Hizwari, Loo Shih Min, Liew Khe Li, Sri Kandy Putri Naru
 • Training module : CATIA V5 Advance : Plastic & sheet metal part design (workbook) /
 • Training module : solidworks : intermediate (workbook)
 • Kajian pengesanan graduan IPT 2010 : laporan eksekutif


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...