Monday, December 14, 2009

Demo Pengkalan Data WizFolio Dan Serials Solution

09 Disember 2009, Syarikat Access Dunia Sdn. Bhd. telah mempersembahkan demo produk iaitu WizFolio dan Serials Solution. Demo produk tersebut telah di sampaikan oleh Doree Ng dan Ng Ching Guan bertempat di CAI 3 Perpustakaan Tingkat Satu. Kehadiran terdiri daripada Pustakawan Kanan, Pustakawan dan Wakil dari Pusat Pengajian. WizFolio iaitu produk yang boeh membantu dan mengajar pengguna bagaimana untuk membuat senarai rujukan atau bibliografi. Produk tersebut boleh membantu pengguna mengumpul dan menyusun maklumat bibliografi mengikut pelbagai format yang dikehendaki. Serials Solution 360 menawarkan pelbagai pakej produk antaranya:
  • 360 Search
  • 360 Resource Manager
  • 360 Counter
  • 360 MARC
  • 360 Link
Kesemua produk yang ditawarkan adalah bertujuan memantapkan lagi peranan dan fungsi Perpustakaan sebagai pusat ilmu dan rujukan bagi semua pengguna Perpustakaan.
Royifazulmaldy Bin Zakaria (Roy)
Unit Perkhidmatan Akses (UPA)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...