Monday, October 26, 2009

CAIROOM 3

Untuk makluman, CAIROOM 3 di Tingkat 1 Perpustakaan telah mula beroperasi pada 26 Oktober 2009.
Makmal baru ini dilengkapi dengan 30 unit komputer dan 1 unit Sistem Cetakan Rangkaian. Untuk menggunakan kemudahan komputer tersebut, pengguna perlu melalui prosedur biasa sama seperti CAIROOM 1 dan 2. Pengguna perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kaunter Perkhidmatan Akses.
Sistem Cetakan yang disediakan di CAIROOM 3 juga adalah sama seperti CAIROOM 1 dan 2.

Semoga pengguna Perpustakaan akan memanfaatkan kemudahan yang diberi. Pihak Perpustakaan berusaha menyediakan kemudahan yang terbaik dan selesa untuk para penggunanya.

Terima Kasih.
Unit Sistem, Perpustakaan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...